Alternate Text

שליחת תמונות וטופס פניה לשירות לקוחות


פרטי הלקוח ותיאור הפניה

תשובה לפנייתך תישלח למייל הרשום עד 3 ימי עסקים

תמונה שווה אלף מילים...

על מנת שנוכל לתת את המענה המיטבי לפניה
יש להקפיד לצלם את המוצר משלוש זויות שונות

* ניתן לטעון קבצי תמונה, וידאו ומסמכים שונים